Nieuws

28 June 2016

Zeven afwegingen bepalen relevantie van kwaliteitsregistraties

Het aantal kwaliteitsregistraties stijgt in rap tempo in Nederland. Zeven afwegingen zijn bepalend voor de maatschappelijke relevantie van kwaliteitsregistratie, en vormen…
28 June 2016
Speerpunten in de gezamenlijke ambitie van de acht umc’s

Speerpunten in de gezamenlijke ambitie van de acht umc’s

De umc’s werken in het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg samen aan steeds zorguitkomsten die er voor de patiënt het meest toe doen, en stellen daarbij het samen leren en…
3 May 2016

Gezocht: voorbeeldprojecten PROs en/of PROMs

Professionals ondersteunen in het betrouwbaar meten van patiënt-gerapporteerde uitkomsten om de kwaliteit van zorg te monitoren en te verbeteren: dat beogen de onderzoekers die…
6 April 2016
Toekomstige ambities van de samenwerkende umc’s

Toekomstige ambities van de samenwerkende umc’s

Verbeteren van zorguitkomsten die er voor de patiënt het meest toe doen. Dat gaat de kern worden van het nieuwe meerjarenplan van het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg. En…
6 April 2016

Verkenning Topclass Kwaliteit & Innovatie van start

Na de succesvolle start van de NFU-master voor ervaren zorgprofessionals wordt in de komende maanden de mogelijkheid van een ‘Topclass Kwaliteit & Innovatie voor…
6 April 2016

Sturen op Kwaliteit: de IC-zorg als voorloper

Op de Intensive Care (IC) wordt veel generieke en afdelingsspecifieke kwaliteitsinformatie verzameld. Binnen het programma Sturen op Kwaliteit bepalen leidende zorgprofessionals…
6 April 2016
Save the date: Symposium ‘Goede zorg verleen je samen: leren interprofessioneel werken’

Save the date: Symposium ‘Goede zorg verleen je samen: leren interprofessioneel werken’

De NFU-master is landelijk een voorloper van interprofessioneel leren: artsen, verpleegkundigen, apothekers en paramedici worden samen opgeleid tot initiatiefnemer en leider in…
6 April 2016
NFU-master Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzorg geaccrediteerd!

NFU-master Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzorg geaccrediteerd!

De NFU-master heeft met goed gevolg de Toets Nieuwe Opleiding van de NVAO doorstaan, en is daarmee nu een geaccrediteerde postinitiële masteropleiding. Studenten die de…
16 March 2016
Nu inschrijven: Workshop ‘Hoe zet ik een PROM-registratie op in de praktijk’

Nu inschrijven: Workshop ‘Hoe zet ik een PROM-registratie op in de praktijk’

Het NFU-expertisenetwerk PRO brengt kennis en ervaring samen over het opzetten van een PROM-registratie. Om die kennis en ervaring met u te delen organiseert het NFU-consortium…
23 December 2015
Met NFU-korting naar het International Forum

Met NFU-korting naar het International Forum

Ga mee naar het International Forum on Quality and Safety in Healthcare in Gothenburg, Zweden: van 12 tot 15 april 2016! Voor umc’ers en de studenten van de NFU-master is er…