Nieuws

30 June 2017
Waardegedreven MS-zorg in VUmc

Waardegedreven MS-zorg in VUmc

VUmc start met waardegedreven zorg voor Multiple Sclerose (MS). Samen met het Erasmus MC bepaalden zij de uitkomstenset.
30 June 2017
Uitgenodigd! Studium Generale ‘Successful change in quality improvement’

Uitgenodigd! Studium Generale ‘Successful change in quality improvement’

Wat zijn de barriers en facilitators voor succesvolle kwaliteitsverbetering onder leiding van zorgprofessionals? In de eerste Studium Generale van de NFU-master Kwaliteit en…
28 June 2017
Bohmer: interprofessionele teams centraal in kwaliteitsverbetering

Bohmer: interprofessionele teams centraal in kwaliteitsverbetering

In ziekenhuizen die systematisch verbetering van de kwaliteit van zorg tot stand brengen, hebben interprofessionele teams rond aandoening de centrale rol: dokters,…
28 June 2017
In de knoop – uit de knoop. Peer Support in Erasmus MC

In de knoop – uit de knoop. Peer Support in Erasmus MC

Op 23 mei jl. vond in het Erasmus MC de kick-offbijeenkomst ‘In de knoop? Peer support kan helpen’ plaats om zorgprofessionals te informeren over wat het is, hoe het werkt…
28 June 2017
Sturen op Kwaliteit tijdens Meet & Greet Citrienfonds op 17 november

Sturen op Kwaliteit tijdens Meet & Greet Citrienfonds op 17 november

Vanuit de principes van waardegedreven zorg werken steeds meer multidisciplinaire teams met een kernset van kwaliteitsindicatoren die een betrouwbaar beeld moet geven van de…
18 May 2017
Nieuwsbrief voor Samenbeslissers

Nieuwsbrief voor Samenbeslissers

Veel zorgprofessionals denken samen te beslissen met de patiënt, maar vaak wordt dit door de patiënt niet zo ervaren. Hoe kan het beter?
18 May 2017
Stuurinformatie destilleren over de kwaliteit van de IC-zorg

Stuurinformatie destilleren over de kwaliteit van de IC-zorg

Hoe destilleer je uit de grote hoeveelheid beschikbare kwaliteitsinformatie op een IC-afdeling bruikbare en betekenisvolle stuurinformatie voor bestuurders? Het Radboudumc en…
22 April 2017
Gereed: lessen uit lokale dashboardontwikkeling

Gereed: lessen uit lokale dashboardontwikkeling

Voor een Raad van Bestuur is het van belang te beschikken over betrouwbare en valide kwaliteitsinformatie. Ziekenhuizen verzamelen veel kwaliteitsinformatie, maar hoe gebruiken…
22 April 2017
Umc’s werken samen aan patiëntuitkomsten voor Moeder & Kind

Umc’s werken samen aan patiëntuitkomsten voor Moeder & Kind

Het Erasmus MC, UMC Utrecht en LUMC maken de ICHOM uitkomstset voor Moeder & Kind toepasbaar voor de perinatale en kraamzorgketen in Nederland. Op 23 maart jl. vond de…
22 April 2017

Samen sterker voor méér Samen Beslissen

Een jonge vader wil een complexe knieoperatie ondergaan zodat hij later mogelijk toch nog met zijn zoontje kan voetballen. Een dame van 82 jaar wil, koste wat het kost, graag…