Nieuws

19 December 2016
Met NFU-korting naar International Forum: t/m 30 januari!

Met NFU-korting naar International Forum: t/m 30 januari!

Ga ook dit jaar mee naar het International Forum on Quality and Safety in Healthcare: van 26 tot 28 april 2017 in Londen! Voor umc’ers, en studenten en alumni van de…
9 November 2016

Negen ton subsidie toegekend voor implementatie ‘Samen Beslissen’

Het Zorginstituut Nederland (ZIN) heeft in het kader van de subsidieregeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg een subsidie van bijna 9 ton toegekend voor het project…
4 October 2016

Patiënten en artsen starten campagne over samen beslissen in het ziekenhuis

Samen beslissen door arts en patiënt over de meest geschikte behandeling gebeurt steeds meer, maar kan nog beter, vinden Patiëntenfederatie Nederland en de Federatie Medisch…
29 September 2016
Nieuwe NFU-visie op kwaliteit: Meer waarde voor de patiënt

Nieuwe NFU-visie op kwaliteit: Meer waarde voor de patiënt

Voor de periode van 2017-2020 stellen de samenwerkende acht umc’s de waarde voor de patiënt, cultuurverandering, en samenwerking binnen en buiten de umc’s én in de regio…
29 September 2016
Uitgenodigd: Meet & Greet Citrienfonds

Uitgenodigd: Meet & Greet Citrienfonds

Wilt u op de hoogte blijven en meepraten over de innovaties waaraan de umc’s met hun netwerk en andere zorgaanbieders werken binnen de Citrienprogramma’s? Om bij te dragen…
29 September 2016

Praktische lessen uit lokale dashboardontwikkeling

Wat valt er te leren van de ervaring van ziekenhuizen met het verzamelen en gebruiken van kwaliteitsinformatie om gericht de zorg te verbeteren?
29 September 2016
Terugblik: interactieve workshop over PROM in zorgpraktijk

Terugblik: interactieve workshop over PROM in zorgpraktijk

Op 24 juni jl. namen meer dan 110 personen deel aan de workshop ‘Hoe gebruik je een PROM in de zorgpraktijk’. Het NFU-expertisenetwerk PRO organiseerde deze workshop samen…
29 September 2016
Eerste diploma’s NFU-master

Eerste diploma’s NFU-master

Zeventien medisch specialisten, verpleegkundigen en apothekers hebben de tweejarige NFU-master succesvol afgerond. Zij kregen op 7 september jl hun masterdiploma. Nog niet…
28 June 2016
Gedeeld: training Samen Beslisen voor AIOS én opleiders

Gedeeld: training Samen Beslisen voor AIOS én opleiders

Toerusting van zorgprofessionals in samen beslissen is een belangrijk stap in de daadwerkelijke implementatie ervan in de praktijk van de patiëntenzorg. Maar hoe werken de…
28 June 2016
Nieuw: Toolbox leren interprofessioneel samenwerken

Nieuw: Toolbox leren interprofessioneel samenwerken

Op 10 juni 2016 organiseerde het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg een symposium over leren interprofessioneel werken, waarbij het delen van ervaringen met en inspirerende…