Nieuws

11 December 2020
Gedegen aanpak gezondheidsvaardigheden bespaart veel leed

Gedegen aanpak gezondheidsvaardigheden bespaart veel leed

Op 1 december organiseerde het kennisnetwerk ‘de patiënt als partner’ een boeiende online bijeenkomst over gezondheidsvaardigheden. Eén op de drie…
3 December 2020
Literatuuronderzoek onderbouwt uitkomstgerichte zorg

Literatuuronderzoek onderbouwt uitkomstgerichte zorg

Op 26 november was de kick-off van het literatuuronderzoek naar uitkomstgerichte zorg, waarmee vier onderzoeksgroepen (waaronder drie umc’s) voortvarend aan de slag gaan.…
25 November 2020
Nieuw coördinatieteam wil ondersteunen én verbinden

Nieuw coördinatieteam wil ondersteunen én verbinden

Sinds augustus heeft het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg een nieuw coördinatieteam met als bekende gezichten Andy Schuurmans (strategisch adviseur) en Bianca Dekker…
19 November 2020

Naar een generieke set voor patiëntgerapporteerde uitkomsten

Met de opkomst van waardegedreven zorg is de belangstelling voor uitkomsten van zorg sterk toegenomen. In een artikel in Qruxx pleiten Philip J. van der Wees, Jan Hazelzet,…
17 November 2020
Vijftien nieuwe masters Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg

Vijftien nieuwe masters Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg

Op 10 september ontvingen vijftien zorgprofessionals hun diploma van de tweejarige master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg. De diploma-uitreiking vond geheel…
12 October 2020
Gericht achteromkijken met de juiste spiegelinformatie

Gericht achteromkijken met de juiste spiegelinformatie

In de Academische Werkplaats Zorgpraktijk en Beleid werken Zorginstituut Nederland (ZIN) en het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg langjarig samen aan innovatieve verdere…
10 September 2020
Zoektocht naar meetinstrument voor morbiditeit

Zoektocht naar meetinstrument voor morbiditeit

Patiëntkenmerken als leeftijd en het hebben van meerdere aandoeningen (morbiditeit) zijn van invloed op behandeluitkomsten zoals sterfte, complicaties, opnameduur,…
31 August 2020
Vertrek Nico van Weert en Bart Noort, start Leontien Sturms als consortium secretaris

Vertrek Nico van Weert en Bart Noort, start Leontien Sturms als consortium secretaris

Vanaf 1 september verlaten Nico van Weert (coördinator) en Bart Noort (secretaris a.i.) het consortium. Leontien Sturms heeft inmiddels de taak van secretaris overgenomen…
31 August 2020
Veel aandacht voor gepersonaliseerde zorg

Veel aandacht voor gepersonaliseerde zorg

Gepersonaliseerde medisch zorg is naar aanleiding van onze boekpublicatie op 26 juni jl. de hele zomer in de publieke aandacht geweest. Qruxx, de vakwebsite van BSL, liet…
31 August 2020
Meerjarenplan 2021 t/m 2023 NFU-consortium

Meerjarenplan 2021 t/m 2023 NFU-consortium

Het meerjarenplan 2021 t/m 2023 is in juni jl. door het consortium vastgesteld en door de NFU bestuurscommissie Opleiding en Patiëntenzorg (O&P) goedgekeurd. Hiermee is…