In een samenwerking van negen andere partijen is met velen gewerkt aan de doorontwikkeling van de reguliere CVA Benchmark in het project CVAB 3.0. Een project gericht op de uitbreiding naar de revalidatie- & chronische fase van de keten, en het ontwikkelen van een casemix-model om benchmark-resultaten op de uitkomstindicatoren te corrigeren voor kenmerken van de patiëntenpopulatie in de CVA zorgketen. Twee umc's en drie ziekenhuizen implementeerden de CVAB 3.0.

Recent is het project afgerond. Lees meer over de resultaten van dit project op de website van het Kennisnetwerk CVA Nederland.