18 September 2023

Brug slaan tussen praktijk en beleid - 25 oktober

Een brug slaan tussen beleid en de praktijk, dat is het doel van de Academische Werkplaats Zorgpraktijk en Beleid. Zes jonge onderzoekers verdiepten zich de afgelopen jaren in thema’s als innovatie, richtlijnen en de rol van data bij…
14 September 2023
Vierde NFU-podcast over thema ‘Richtlijnen in de praktijk’

Vierde NFU-podcast over thema ‘Richtlijnen in de praktijk’

Behandelrichtlijnen zijn belangrijk voor goede, kwalitatieve zorg maar zijn soms ook lastig te verankeren in de zorgpraktijk. Dit dilemma staat centraal in de vierde aflevering van de NFU Podcast, met als thema ‘Richtlijnen in de…
12 September 2023

Toekomst Master Kwaliteit en Veiligheid

De NFU Master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg wordt in de toekomst niet meer aangeboden. De huidige studenten van deze tweejarige opleiding kunnen hun masterstudie gewoon afronden. Vanaf september 2024 zullen er geen nieuwe…
17 July 2023
Wij gaan graag in gesprek met u!

Wij gaan graag in gesprek met u!

Samenkomen van praktijk en beleid Invitational Academische Werkplaats Zorgpraktijk en Beleid
15 June 2023
Pijlers voor passende zorg verbeeld

Pijlers voor passende zorg verbeeld

Tweehonderd woorden. Vijftien bullets. Drie pijlers. Eén kader, één visie. Het pamflet ‘Pijlers van passende zorg’ geeft de umc’s richting in een periode waarin er veel op hen af komt.
13 June 2023
Je hebt verhalen nodig

Je hebt verhalen nodig

Dinsdag 23 mei vond opnieuw een online bijeenkomst plaats van het kennisnetwerk ‘De patiënt als partner’. Ditmaal was het thema ‘Centraal stellen van patiënten: makkelijker gezegd dan gedaan!’
9 June 2023
Werkbeleving: meer doen met data

Werkbeleving: meer doen met data

Op maandag 12 juni a.s. staan Amber Boskma en Saskia Bontjer op het NFU HR-kennisfestival Horizon. Dat is een besloten kennisfestival voor HR-professionals in de umc’s. Ze zijn blij met de uitnodiging om daar een sessie te verzorgen maar…
21 March 2023
Hoe krijg je anderen mee?

Hoe krijg je anderen mee?

Veertien afgestudeerden NFU-master ‘Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzorg’ De een is cardio-anesthesioloog en sectorhoofd in het Erasmus MC, de ander IC-verpleegkundige en voorzitter van de VAR in het UMC Utrecht. Maarten…
9 December 2022
Belangrijke stap in evalueren van regionale samenwerking IC’s

Belangrijke stap in evalueren van regionale samenwerking IC’s

Hoe evalueer je de kwaliteit van samenwerking tussen IC’s in de regio opdat je die samenwerking kunt verbeteren? In opdracht van de NFU hebben onderzoekers van het Radboudumc dit het afgelopen jaar onderzocht. Met behulp van experts en…
21 November 2022

We hebben elkaar ontzettend hard nodig

Maar liefst 120 deelnemers telde de bijeenkomst van het NFU- Kennisnetwerk ‘de patiënt als partner’ over ‘Passende zorg en de menselijke maat’ op dinsdag 8 november. Verrassend, aldus de organisatoren, maar niet…