Nieuws

17 juni 2019
Kwaliteit consult omhoog door mijnLUMC

Kwaliteit consult omhoog door mijnLUMC

Het LUMC implementeert een vernieuwd patiëntenportaal mijnLUMC. Na het basiszorgpad volgen in 2019 negen zorgpaden voor specifieke aandoeningen. De eerste ervaringen zijn…
12 juni 2019
Ziekenhuizen en zorgverzekeraars in gesprek

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars in gesprek

Hoe kunnen zorgverzekeraars Samen Beslissen stimuleren en faciliteren? Zorgprofessionals en zorgverkopers van ziekenhuizen en umc’s gingen hierover in dialoog met medisch…
6 juni 2019
Kwaliteit van intensive care zorg – lectorale rede van alumnus dr. Frederique Paulus

Kwaliteit van intensive care zorg – lectorale rede van alumnus dr. Frederique Paulus

Op 4 juni sprak dr. Frederique Paulus (Amsterdam UMC), lector Critical Care aan de Hogeschool van Amsterdam, haar lectorale rede uit. Zij schetste wat ‘Wij gaan goed voor…
16 mei 2019
Uitgekomen: rapport voor kansrijke agenda Anders Verantwoorden

Uitgekomen: rapport voor kansrijke agenda Anders Verantwoorden

Het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg zoekt nieuwe manieren van verantwoorden om publiek en belanghebbenden te laten zien hoe het met kwaliteit van zorg in umc’s is…
5 mei 2019

Dashboard geeft patiënten inzicht in eigen uitkomsten

Het programma 'Beslist Samen! Met spreekkamerinformatie op maat' richt zich op het gebruik van uitkomstinformatie in het beslisproces. Het is de bedoeling dat deze…
29 maart 2019
Verschenen: bundel 8 x 2 verbeterhalen uit umc’s

Verschenen: bundel 8 x 2 verbeterhalen uit umc’s

De umc's werken samen aan verbeterambities binnen de speerpunten 'De patiënt als partner' en 'Interprofessionele samenwerking'. Laat je inspireren, en…
29 maart 2019
NFU-programma ‘Sturen op Kwaliteit’ ontwikkelt in drie jaar vele mogelijkheden

NFU-programma ‘Sturen op Kwaliteit’ ontwikkelt in drie jaar vele mogelijkheden

Meer sturen op kwaliteit, minder op verantwoorden. Dat is de kern van het programma Sturen op Kwaliteit. Na drie jaar ‘Sturen op Kwaliteit’ bieden de resultaten…
28 maart 2019
Nieuwsgierigheid, ambities en stappen zetten richting waardegedreven zorg

Nieuwsgierigheid, ambities en stappen zetten richting waardegedreven zorg

"Neem het zorgproces als uitgangspunt als je de zorg persoons- en waardegedreven wil inrichten." Marion van der Kolk, chirurg in het Radboudumc hoopt dat dit een…
26 maart 2019

Internationale uitwisseling: wat kunnen we leren van Intermountain Healthcare? Zweden? Denemarken?

Het afgelopen jaar vonden invitationals plaats waarbij nationale en internationale experts presentaties hebben gegeven over sturen op kwaliteit. Dit zijn leerzame bijeenkomsten…
15 maart 2019

Betere nazorg voor geopereerde kinderen met een aangeboren aandoening

Op de afdeling kinderchirurgie van Amsterdam UMC is vanuit het programma Sturen op Kwaliteit een verbeterproject uitgevoerd. Dit project is ingebed in het bredere Follow…