Nieuws

19 November 2020

Naar een generieke set voor patiëntgerapporteerde uitkomsten

Met de opkomst van waardegedreven zorg is de belangstelling voor uitkomsten van zorg sterk toegenomen. In een artikel in Qruxx pleiten Philip J. van der Wees, Jan Hazelzet,…
17 November 2020
Vijftien nieuwe masters Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg

Vijftien nieuwe masters Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg

Op 10 september ontvingen vijftien zorgprofessionals hun diploma van de tweejarige master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg. De diploma-uitreiking vond geheel…
12 October 2020
Gericht achteromkijken met de juiste spiegelinformatie

Gericht achteromkijken met de juiste spiegelinformatie

In de Academische Werkplaats Zorgpraktijk en Beleid werken Zorginstituut Nederland (ZIN) en het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg langjarig samen aan innovatieve verdere…
10 September 2020
Zoektocht naar meetinstrument voor morbiditeit

Zoektocht naar meetinstrument voor morbiditeit

Patiëntkenmerken als leeftijd en het hebben van meerdere aandoeningen (morbiditeit) zijn van invloed op behandeluitkomsten zoals sterfte, complicaties, opnameduur,…
31 August 2020
Vertrek Nico van Weert en Bart Noort, start Leontien Sturms als consortium secretaris

Vertrek Nico van Weert en Bart Noort, start Leontien Sturms als consortium secretaris

Vanaf 1 september verlaten Nico van Weert (coördinator) en Bart Noort (secretaris a.i.) het consortium. Leontien Sturms heeft inmiddels de taak van secretaris overgenomen…
31 August 2020
Veel aandacht voor gepersonaliseerde zorg

Veel aandacht voor gepersonaliseerde zorg

Gepersonaliseerde medisch zorg is naar aanleiding van onze boekpublicatie op 26 juni jl. de hele zomer in de publieke aandacht geweest. Qruxx, de vakwebsite van BSL, liet…
31 August 2020
Meerjarenplan 2021 t/m 2023 NFU-consortium

Meerjarenplan 2021 t/m 2023 NFU-consortium

Het meerjarenplan 2021 t/m 2023 is in juni jl. door het consortium vastgesteld en door de NFU bestuurscommissie Opleiding en Patiëntenzorg (O&P) goedgekeurd. Hiermee is…
13 August 2020

Auteurs aan het woord: Karin Kaasjager

In het boek Gepersonaliseerde Medische zorg schrijven zorgprofessionals en wetenschappers over hun praktijken op gebied van waardegedreven zorg. In deze serie vertellen auteurs…
17 July 2020

NOS journaal: Hoe bepaal je nodige en onnodige zorg?

De corona crisis brengt de discussie over nodige en onnodige zorg in een stroomversnelling. Recent gaf onder andere de NZA aan dat de weggevallen zorg tijdens de corona crisis…
17 July 2020
MijnIBDcoach

MijnIBDcoach

Inflammatoire darmaandoeningen (IBD) zijn invaliderende aandoeningen met een grote impact op kwaliteit van leven en het dagelijks functioneren. Het wisselende verloop maakt het…