Afbeelding Ambitie

Toekomstbestendige zorg

Voor de periode 2021 t/m 2023 is de missie van het Consortium om onderscheidend bij te dragen aan duurzame gepersonaliseerde zorg en veerkrachtige zorgprofessionals. Dit zijn essentiële onderdelen voor toekomstbestendige zorg. In haar meerjarenplan 2021-2023 heeft het Consortium dit uitgewerkt. In het meerjarenplan voert het Consortium belangrijke onderdelen uit van de NFU-visie op kwaliteit Meer waarde voor de patiënt. De kern van het meerjarenplan is samengevat in een overzichtelijke infographic.

Duurzame gepersonaliseerde zorg

De gezondheidszorg van de toekomst is toegespitst op de wensen en behoeftes van de individuele patiënt. Zorg zal niet meer worden niet georganiseerd vanuit standaarden die uitgaan van uitkomsten voor een gemiddelde van de populatie: steeds meer wordt toegewerkt naar gepersonaliseerde zorg. Deze weg is al jaren geleden ingeslagen met het programma 'Waardegedreven zorg'. De lijn die daarin is ingezet, wordt vervolgd. Dat betekent dat de zorg is georganiseerd rondom ziektebeelden en is gericht op uitkomsten die belangrijk zijn voor de patiënt. Het Consortium richt zich hierbij op kennis- en implementatievragen die essentieel zijn om gepersonaliseerde zorg in de praktijk te brengen en gericht zijn op verdere verbetering van deze zorg. Kernelementen waar het Consortium zich op richt zijn:

  • multidisciplinaire en regionale samenwerking en

  • randvoorwaarden voor toepassing en verbeteren van gepersonaliseerde zorg (data, kosten en bekostiging).  

Veerkrachtige zorgprofessionals

Het leveren van optimale en veilige zorg vraagt om een veerkrachtige zorgprofessional. Een veerkrachtige professional is energiek, fysiek fit en mentaal weerbaar. Voor het verbeteren van de zorg moeten zorgprofessionals kunnen samenwerken in een veilige omgeving en met elkaar kunnen leren van de geleverde zorg. Denk daarbij aan het leren van incidenten, best practices en eigen resultaten (zelfreflectie). Om dit te kunnen doen moet er een goede balans zijn tussen belasting en belastbaarheid en vraagt het onder meer om ruimte om de betekenisvolle zorg te kunnen leveren en leiderschap. Het consortium zet zich in om een bijdrage te leveren aan kennis op dit terrein om daarmee de veerkracht van zorgprofessionals te bevorderen. Dit speerpunt raakt daarmee ook verschillende onderdelen binnen de programma’s ‘Anders verantwoorden’ en ‘Waardegedreven zorg’.

Bekijk alle programma's van het Consortium Kwaliteit van Zorg