Afbeelding Ambitie

De umc’s stellen in hun werk het verbeteren van de uitkomsten van de zorg en de ervaring van hun patiënten centraal. Dat doen we in een proactieve aanpak waarin leren en verbeteren voor en met de patiënt de kern is. Samen met (regionale) partners ontwikkelen we als umc’s vormen van verantwoording die een afgeleide zijn van de wijze waarop we leren en verbeteren. Daarmee winnen we vertrouwen en keren we de piramide om (Figuur). 

De twee speerpunten waaraan we werken voor verbetering:

1. De patiënt als partner

Versterken van de betrokkenheid van de patiënt en diens familie/netwerk – waar gewenst ook diens regie – in de eigen zorg én de verbetering ervan. Voortbouwend op bestaande ontwikkelingen zullen de umc’s verder werken aan het faciliteren van patiënten om de zorg te kiezen die bij hun leven, waarden en voorkeuren past. Tevens zullen de samenwerkende umc’s ervaring opdoen met het duiden van die uitkomsten, het relateren ervan aan gemaakte keuzen en geleverde zorg. 

2. Interprofessionele samenwerking

Vanuit de visie dat het leveren van zorg (diagnostiek, behandeling, nazorg en preventie) en de verbetering ervan een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van álle betrokken professionals, die daarbij samen uitgaan van het gezondheidsprobleem van de patiënt. Met dit speerpunt zoeken de umc’s antwoorden op de uitdagingen die de veelal hoogcomplexe zorg in umc’s vormt ten aanzien van de organisatie, coördinatie en communicatie in de patiëntenzorg. Onze patiënten worden immers doorgaans door meerdere zorgprofessionals behandeld, en daarbij werken we als umc’s meer en meer in ketens en regionale netwerken met andere aanbieders in cure en care samen.

In het meerjarenplan geeft het NFU-consortium uitvoering aan belangrijke onderdelen van de NFU-visie op kwaliteit Meer waarde voor de patiënt. De kern van het meerjarenplan is samengevat in een overzichtelijke poster